Deles mise

Időpont: minden vasárnap 12 órakor

"A megújított, zsinat utáni szertartásrend szerinti mise ünnepélyes formában:
az állandó részeket (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) latinul énekeljük.

Az eucharisztia liturgiáját a pap ad orientem, vagyis az ősi hagyománynak megfelelően
a hívekkel együtt kelet felé fordulva végzi
."

Celebráns: Acél Zsolt SchP


missa ad orientem - novus ordo missae

2011 Adventje


Virágvasárnapi körmenet és mise
(2014.04.13.)