2012.02.26. - Nagyböjt 1. vasárnapja

Talmácsi József, 2012. febr. 19. 6:40   [ 2012. febr. 26. 5:40 frissítve ]

 
Introitus


 
ÉE 530
 
Hozzám kiált, és én meghallgatom őt
 
Asperges

 
 ÉE 401
 
Hints meg engem, Uram, izsóppal

Kyrie

 
 ÉE 414            
 
 
Graduale

 
 
ÉE 531
 
Angyalainak parancsolt felőled
 
Traktus    

 
 GH 628   

 
Aki a Magasságbelinek oltalmában lakozik

Offertorium

 
 ÉE 65/1.3 (Ho 58/1.4)
 
Bűnbánóknak menedéke
 
Sanctus

 
 
ÉE 446

 

 
Elevatio

 
 ÉE 165/1-2 (Ho 109/1-2)
 
Áldjad, ember, e nagy jódat

 
Agnus Dei

 
 ÉE 460
 

Communio

 
 
ÉE 532
 
Nemcsak kenyérrel él az ember
 
Áldozás

 
 ÉE 165/3- (Ho 109/3-)

 
Itt az égnek megnyitója
 
Hamvazkodás


 ÉE 64 
(Ho 51)

 
ÉE 529
 
Hamvazkodjál, hívő lélek

Tekints reám, és könyörülj rajtam