2013.02.17. - Nagyböjt 1. vasárnapja

Talmácsi József, 2013. febr. 10. 5:51

 
Gyülekező ének


  
 ÉE 65/1-2 (Ho 58/1-2)
 
Bűnbánóknak menedéke
 
Introitus


 
ÉE 530
 
Hozzám kiált, és én meghallgatom őt
 
Asperges

 
 ÉE 401
 
Hints meg engem, Uram, izsóppal

Kyrie

 
 ÉE 414            
 
 
Graduale

 
 
ÉE 531
 
Angyalainak parancsolt felőled
 
Traktus    

 
 GH 628    

 
Aki a Magasságbelinek oltalmában lakozik

Offertorium

 
 ÉE 65/3-4 (Ho 58/4-5)
 
Kenyeret s bort áldozatul
 
Sanctus

 
 
ÉE 446

 

 
Elevatio

 
 ÉE 165/1-2 (Ho 109/1-2)
 
Áldjad, ember, e nagy jódat

 
Agnus Dei

 
 ÉE 460
 

Communio

 
 
ÉE 532
 
Nemcsak kenyérrel él az ember
 
Áldozás

 
 ÉE 165/3- (Ho 109/3-)

 
Itt az égnek megnyitója
 
Hamvazkodás


 ÉE 64 
(Ho 51)

 
ÉE 529
 
Hamvazkodjál, hívő lélek

Tekints reám, és könyörülj rajtam