2012.04.05-07. Szent Háromnap

Talmácsi József, 2012. ápr. 4. 14:41   [ 2012. ápr. 4. 14:48 frissítve ]
Nagycsütörtök

 
Introitus


 
    Mi pedig dicsekedjünk

Kyrie

 
 ÉE 411
 
 
Gloria

 
 ÉE 422
 
 
Graduale

 
 ÉE 806

 
Krisztus engedelmes volt értünk
 
Traktus

   
Arról ismerje meg mindenki
 
Lábmosás

 
 
ÉE 809

 ÉE 810

 
Tudván Jézus, hogy eljött órája
 
Hol szeretet és egyetértés


Offertorium


 ÉE 80/2-3

 ÉE 84

 
Most megújul oltárunkon
 
Jézus, világ Megváltója

 
Sanctus

 
 
ÉE 446

 
 
Agnus Dei

 
 ÉE 460
 

Communio


 
ÉE 540

 ÉE 83

 ÉE 543


A Kenyér, amelyet én adok
     
A megváltó szent kínhalál

  
Ez az én testem
 
Postcommunio

 ÉE 155

 
Pange lingua
 
Kivonulás


 ÉE 79

 
Királyi zászló jár elöl
  
 
Oltárfosztás

 
 ÉE 813
 
Elosztották maguk között ruháimat


Nagypéntek


 
Traktus


 

Hallgasd meg könyörgésemet, Uram

Uram, hallottam híredet és félek


Passió

 
 János-passió
 
 
Impropériák
(A Kereszt behozatala)

 
 ÉE 819

Ó én népem!
 
A Kereszt felmutatása

 
 ÉE 822

 
Íme, a keresztnek fája
  
Kereszthódolat

 
 
ÉE 823

 ÉE 91

 O crux

 
ÉE 824

 Iribarren: Stabat mater

 Schein: O Haupt

 
ÉE 78

 Liszt F.:
A fényes Istenarcot

 ÉE 79

 ÉE 82


 
Legnemesebb minden fák közt
   
A keresztfához megyek


 
A Keresztet ünnepeljük
 
Király zászlói lengenek
 

      
Királyi zászló jár elöl

           
Keresztények, sírjatok

 
Communio


 ÉE 540

 
ÉE 83

 ÉE 84A Kenyér, amelyet én adok
 
A megváltó szent kínhalál
 
Jézus, világ Megváltója
 
Postcommunio
 
 Palestrina:
O crux ave

 ÉE 155

 

   
Zengjed nyelv a dicsőséges Test titkátNagyszombat


 
Tűzszentelés


 ÉE 826

 
    Tündöklő fényeknek Teremtője
 
Gloria

 
 ÉE 422
 
 
Alleluja

 
 ÉE 835

 
A vágyva vágyott éneket
  
Offertorium

 
 Urunk feltámadásán

 (Eperjesi Graduál)

 

 
Sanctus

 
 
ÉE 448

 
 
Agnus Dei

 
 ÉE 460
 
 
Communio

 
 Krisztus az Úr


 ÉE 104 
Krisztus, az Úr feltámadott
   
Postcommunio
 
 Scheidt:

 Surrexit Christus hodie


 

 
Kivonulás


 ÉE 98

 
Krisztus feltámada