Hírek‎ > ‎

2013.05.27. - Régi rítusú mise május 27-én

Talmácsi József, 2013. ápr. 27. 4:45   [ 2013. máj. 22. 8:53 frissítve ]
„Ti vagytok a világ világossága.” 
(Mt 5,14)

2013. május 27-én (hétfőn) 18.30 órakor,

énekelt nagymise

lesz

Szent Béda Venerabilis hitvalló és egyháztanító ünnepéről

a római rítus rendkívüli formájában

a kecskeméti Piarista Templomban. 

A zenei szolgálatot a Piarista Templom Liturgikus Kórusa látja el.Szent Béda VenerabilisA mise magyarázata
(Pius Parsch alapján)

    Az In medio mise igen szemléletes: az Egyház a miséző papban a mi egyháztanítónkat látja. Amikor a pap az oltárhoz vonul, az Egyház így énekel: "A gyülekezet közepette megnyitotta száját, és betölté őt az Úr a bölcsesség szellemével." (GH 454) Az egyházdoktor még ma is szól hozzánk a pap által az Isten Egyházában. Az introitus versei a 91. zsoltárból vannak véve: Istent dicsőítjük az ő szentjeiben. 
    A szentleckében azt látjuk, hogy szentünk Pál apostol nyomaiba lép, mint az Isten országának rettenthetetlen és fáradhatatlan harcosa és hírnöke, aki "hirdeti az igét és előáll vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan." Ma van a szent egyháztanító halálának évfordulója, az Úr eljövetelének napja a számára, amikor elmondhatta: "A jó harcot végigharcoltam, a pályafutást bevégeztem, a hitet megtartottam, készen vár reám az igazság koszorúja, melyet megad nékem azon a napon az Úr, az igazságos bíró." És mi ma a szentmisében a szenttel együtt átélhetjük az Úr eljövetelét. 
    Az alleluja verzusa arra utal, hogy a pap ruhája jelképe a stola gloriae-nak, a mennyei "dicsőség köntösének", amelyet szentünk már megkapott az Úrtól. 
    A szent egyháztanító a föld sója, az Egyház világossága, a hegyen épült város az evangélium szerint. Nekünk is gyertyáknak kell lennünk, akik őrajta gyúlunk meg. Nagy az ő neve a mennyek országában, mert cselekszik és tanít. 
    Áldozáskor az áldoztató papban az egyházdoktort látjuk. Lelki szemeink előtt megjelenik liturgikus tevékenységeiben, mint az ige hirdetője és az áldozat bemutatója. Az előmisében tanítását halljuk, az áldozati részben pedig a szent lakoma kiosztása közben látjuk. Mindkettő, a tanítás is meg az Eucharisztia is isteni búza, melyet "a hű és okos szolga" oszt ki az Isten "házanépének". A miséző pap által a napi szent szellemében ugyanabban a búzában részesülünk. 


A kép az Egyházat ábrázolja. Középen az ambón áll az egyházdoktor papi ruhában, tanító állásban. Fölötte lebeg a Szentlélek és a korona (szentlecke). A magas gyertyatartók két gyertyája és a hegyen épült város az evangéliumra emlékeztetnek. Az ambón ki van vésve az eucharisztiás kehely csipegető madarakkal, a szentáldozás jelképével. Az egyházdoktor adja az Eucharisztia búzáját és a szent tanítást.