Hírek‎ > ‎

2013.06.08. - Hagyományos rítusú mise Szűz Mária tiszteletére június 8-án

Talmácsi József, 2013. máj. 28. 12:10   [ 2013. jún. 1. 2:52 frissítve ]
„Szent Anya, üdvözlégy, te szülted a Királyt.” 

2013. június 8-án (szombaton) 11 órakor,

énekelt nagymise

lesz

a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére

a római rítus rendkívüli formájában

a kecskeméti Piarista Templomban. 

Celebráns: Ft. Józsa Attila galántai esperes-plébános

A zenei szolgálatot a Piarista Liturgikus Kórus látja el.

A mise előtt 10.30-tól ünnepélyes laudest éneklünk.
A mise magyarázata
(Pius Parsch alapján)

    Az Egyház a szombati napot régóta Mária napjának tekinti. Ha a szombatra nem esik magasabb rangú ünnep, az Egyház ezt a napot Szűz Mária tiszteletére szenteli.

    A miseszöveg (Salve sancta Parens) régi, és egyszerűsége mellett is igen mély. Két gondolat kapcsolódik itt egybe:
  • az egész szentmisén keresztül aranyfonálként vonul végig az "Isten-anya" gondolata. Mária legnagyobb méltósága és nagyságának alapja istenanyasága.
  • ebben a méltóságban mi, keresztények is részt vehetünk és részt is kell vennünk, főképp a szentmisében. 
    Megtehetjük, és meg is kell tennünk, hogy Krisztus szavai szerint "Isten-anyává" legyünk, éspedig kétféleképpen:
  • azáltal, hogy "Isten igéjét" lelkileg fölvesszük magunkba, vagyis hogy az előmisében meghalljuk és földolgozzuk az Isten igéjét,
  • azután pedig azáltal, hogy fogadjuk az Eucharisztiában "Isten Igéjét"; így azután magasabb értelemben is Isten-anyává válunk.
    Az Isten házába lépve (introitus) üdvözöljük a "Szent Anyát", aki az ég és föld Királyát hordozta, éspedig Sedulius régi keresztény költő szavaival, s hozzá elénekeljük a menyegzős zsoltárt (44.), amely egész különlegesen vonatkozik rá, a szentek királynőjére. 
    A szentleckében az isteni Bölcsesség (Krisztus) mondja, hogy lakást vett Sion szent városában, és innen gyökeret vert a választott népben: vagyis Krisztus Szűz Mária ölébe szállt alá, emberré lett, megalapította Egyházát, az új Siont. Ez az olvasmány misztikusan kifejezi Szűz Máriának, az Egyháznak és az egyes léleknek testi-lelki anyaságát. "A szentek gyülekezetében megtelepedtem." Hogyan valósul ez meg a szentmisében? Az összegyűlt hívek az Egyház, hozzájuk száll le kegyelemben az isteni Bölcsesség, Krisztus, a szentáldozásban, és az isteni szőlőtő "gyökeret ver." 
    Az evangéliumban maga az Úr fejezi ki újra igen szépen a szellemi anyaság gondolatát: nemcsak az Istenanyát mondja boldognak, hanem mindazokat is, "akik az Isten igéjét hallgatják és megőrzik azt." Az Isten igéje e helyen a liturgia szellemében az Isten Igéje, vagyis az Istenfia. 
    Áldozáskor a communio szavai az Egyházra és a lélekre is állnak: "Mily boldog vagy Szűz Mária bensődben: az örök Atyának Fiát hordozhattad!" Mária magasztos jelképe az Egyháznak és a léleknek. A felajánláskor énekelt Ave Maria nemcsak Máriának szól, hanem nekünk is, akik a szentáldozásban részesülünk az ő méltóságában.